PHP

PHP : Hyper Preprocessor (Üstün Yazı Önişlemcisi) geniş bir kitle tarafından kullanılan,

özellikle sanal yöreler üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik

dilidir. C programlama dili ile benzerdir.

Örnek

<html>
<head>
<title>Örnek</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Merhaba, ben bir PHP betiğiyim!";
?>
</body>
</html>

Ekran Çıktısı

> Merhaba, ben bir PHP betiğiyim!

Php taraflı ile çalışır, yani Php ile yazılan tüm kodlar sunucu tarafında yorumlanır ve sayfaya

aktarılır. Yukardaki örnekteki kodu kendi sunucunuzda çalıştırırsanız, sitenize bağlanan

kullanıcılar kodu göremeyecekler ve müdahale edemeyecekler, yalnızca sonucu

görebileceklerdir.

Php hızlı kurulumu ve metin tabanlı olması sayesinde geniş kitle tarafından kullanılmıştır.

Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg, Php kullanarak Facebook’u geliştirdi. Ücretsiz bir

programlama dili milyarlarca dolar getiri sağladı. 

PHP kullanmanın en güzel yanlarından biri, yeni kullanıcılar için öğreniminin oldukça kolay

olması ve aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için ileri seviyede özellikler içermesidir.

PHP'nin uzun özellikler listesini okumaktan korkmayın. Kısa sürede PHP ile programlamaya

başlayabilir ve birkaç saat içersinde basit programlar yazmaya başlayabilirsiniz.

 

Php’nin avantajları ve dezavantajları

Avantajları

 • Php her platformda çalışmaktadır. (Unix,Windows,MAC OS …)
 • PHP kodları scriptler platformunda bağımsız olarak çalışabilmektedir. PHP kodları ile diğer kodlar karışmamaktadır.
 • Çok hızlı çalışır.
 • Php sunucu tarafında yorumlandığı için bilgisayarı yormaz.
 • Php sunucu sistemi kurmak çok kolaydır. Sistem özeliklerine bakılmaksızın bütün
 • bilgisayarlarda kolaylıkla çalışır, yani bir Php sunucusu kuracak kişi sistem özeliklerini
 • kontrol etmesine gerek yoktur.
 • İnternete gerek duymaz. Yerel ağda (“127.0.0.1”, “localhost”) çalışır.
 • Öğrenilmesi oldukça kolay bir dildir. Diğer dillere benzerliğinden dolayı bu diller ile daha öncesinde çalışmış olanlar kolaylıkla PHP öğrenebilmektedir.
 • Derleme sorunu yoktur. HTML kodları arasına kolayca yerleştirilebilir.
 • İnternet dünyasında büyük bir geliştirici potansiyeli vardır. PHP ile yazılmış birçok
 • program ve kodlar rahat bir şekilde bulunmaktadır.
 • MySql veri tabanı ile PHP yüksek performans ve güvenli bir şekilde çalışabilir. Bunun yanında diğer veri tabanları ile de çalışabilme imkânı sunar.
 • Php topluluk tarafından geliştirilir, topluluğa Php diline bir özellik eklenmesini istediğinizde sizin önerinizi kesinlikle dinlerler, mantıklı bulunursa eklenir.
 • Php güvenlidir.

Dezavantajları

 • PHP’de yapılmış olan bir hata o sayfanın çalışmasını engelleyebilir. (Hatta programın
 • bile çalışmasını engelleyebilir.)
 • En sık rastlanan hata olan noktalı virgül (;) hatası büyük sıkıntılara yol açabilir. Noktalı
 • virgül hatası özellikle dikkat edilmelidir. Noktalı virgül PHP de bir sonraki kod satırına
 • geçtiğinin göstergesidir. PHP kullanıcıları PHP’de kod yazarken dikkat etmeleri gereken
 • önemli bir husustur.
 • PHP script dili olduğu için; detaylı ve büyük programlar da cevap almak bazen uzun
 • sürebilmektedir.
 • Güncellenmek istediğinde web sunucu ile eş zamanlı olarak birlikte derlenmesi gerekmektedir.
 • Php bütün işletim sistemlerin de çalışıyor olsa da en iyi verimi Linux tabanlı işletim
 • sistemlerinde verir, yani Php site dağıtımı yapılacaksa Linux tabanlı bir işletim sistemi seçilmesi daha iyi olur.
 • Php MySQL ile tam uyumlu çalışır ama aşırı büyük verilerin MySQL’de saklanması zordur, Bunun için MySQL veri tabanını en güçlü veri tabanı hizmeti ile değiştirilmesi gerekmektedir. Örn: “Oracle Database”.
 • Php sürekli gelişir, yeni eklenen özelikleri anlamak için zaman harcanması gerekir.
 • Php kapalı kaynak kodlu kütüphanelerini kullanmak önerilmez, virüs içerebilir.

 

Php hakkında:

PHP bilinen bir sunucu tarafı programlama dili olan tüm web sitelerinin % 78,9'u tarafından

kullanılmaktadır. Yani internette ziyaret ettiğiniz her 10 web sitesinden 8'i PHP'yi bir şekilde

kullanıyor. 

Sürüm Özelikleri

PHP 3 ve 4

Zeev Suraski ve Andi Gutmans, 1997'de yorumlayıcıyı yeniden yazdılar ve dilin adını PHP:

Hypertext Preprocessor olarak değiştirerek PHP 3'ün temelini oluşturdular. Daha sonra, PHP

3'ün halka açık testi başladı ve resmi lansman Haziran 1998’de geldi. Suraski ve Gutmans, daha

sonra 1999’da Zend Engine’i üreten PHP’nin çekirdeğini yeniden yazmaya başladı. Ayrıca,

İsrail’deki Ramat Gan’da Zend Technologies’i kurdular.

22 Mayıs 2000'de Zend Engine 1.0 tarafından desteklenen PHP 4 piyasaya sürüldü. Ağustos

2008 itibariyle bu sürüm 4.4.9 versiyonuna ulaşmıştır. PHP 4 artık geliştirilme aşamasında

değildir ve güvenlik güncelleştirmeleri de yayınlanmamaktadır.

PHP 5

14 Temmuz 2004 tarihinde, yeni Zend Engine II tarafından desteklenen PHP 5 piyasaya sürüldü.

PHP 5, nesne yönelimli programlama için geliştirilmiş destek, PHP Veri Nesneleri (PDO)

uzantısı (veritabanlarına erişmek için hafif ve tutarlı bir arayüz tanımlayan) ve sayısız

performans geliştirmesi gibi yeni özellikler içeriyordu. 2008'de PHP 5, geliştirilmekte olan tek

kararlı sürüm oldu.

Birçok yüksek profilli açık kaynaklı proje, PHP 4'ten PHP 5'e geçişi destekleyen PHP

geliştiricileri konsorsiyumu tarafından sağlanan GoPHP5 girişimi sayesinde 5 Şubat 2008

itibariyle PHP 4'ü yeni kodda desteklemeyi bıraktı.

Resmi olarak PHP 5.6 sürümünün desteği 31 Aralık 2018 tarihiyle birlikte sonlandı ancak

Debian 8.0 Jessie işletim sistemi için Haziran 2020 yılına kadar destek verilmeye devam

edilecek.

 

PHP 6

PHP, ana dil düzeyinde yerel Unicode desteği bulunmadığı için bir çok eleştiri aldı. 2005 yılında,

Andrei Zmievski'nin öncülüğünde, Unicode Uluslararası Bileşenleri (ICU) kütüphanesini içine

yerleştirerek ve metin dizelerini dahili olarak UTF-16 olarak temsil ederek PHP'ye yerel Unicode

desteği sağlamak için bir proje başlatıldı. Bu, hem dilin içindekilerinde hem de kullanıcı

kodunda büyük değişikliklere neden olacağından, bu dili geliştirme aşamasında olan diğer

önemli özelliklerle birlikte dilin 6.0 sürümü olarak yayınlaması planlandı.

Bununla birlikte, gerekli değişiklikleri anlayan geliştiricilerin yetersizliği ve nadiren web

bağlamında kullanılan UTF-16'ya dönüşümden kaynaklanan performans sorunları projede

gecikmelere yol açmıştır. Sonuç olarak, 2009'da bir PHP 5.3 sürümü oluşturulmuş ve Unicode

olmayan birçok özellik PHP 6'dan, özellikle de isim alanlarından (namespaces) geri

yüklenmiştir. Mart 2010'da, proje mevcut haliyle resmen iptal edildi ve PHP 6'dan Unicode'a ait

olmayan, traits ve kclosure re-binding gibi en fazla kalan özelliğini içeren bir PHP 5.4 sürümü

hazırlandı. İlk umutlar, Unicode entegrasyonu için yeni bir plan oluşturulacaktı, ancak 2014

itibariyle hiçbiri kabul edilmedi.

PHP 7

2014 ve 2015 yıllarında PHP 7 olarak adlandırılan yeni bir büyük PHP sürümü geliştirilmiştir.

Bu sürümün numaralandırılması bazı tartışmalar içermektedir. PHP 6 Unicode deneyi hiç

yayımlanmadıysa da, birkaç makale ve kitap başlığı PHP 6 adını referans alıyordu; bu, yeni

sürümün adı tekrar kullanması durumunda karışıklığa neden olabilirdi. Oylamadan sonra PHP 7

isminde karar kılındı .

PHP 7 ile birlikte gelen değişiklikler aşağıdaki gibi:

Birçok eski PHP hata mekanizması, modern nesne yönelimli istisnalar ile değiştirildi

Değişken dereferencing sözdizimi dahili olarak daha tutarlı ve eksiksiz olması için elden

geçirildi. ->, [], (), {} ve :: operatörlerinin kullanımına izin verildi

Eski PHP 4 tarzı yapıların desteği kaldırıldı

Foreach ifadesinin davranışı daha öngörülebilir hale getirildi

PHP'ye yerleşik birkaç hata için constructorlar başarısız olduklarında boş hata mesajı

dönmektedirler, uyumluluk yerine istisna oluşturmak için değiştirildiler

Birçok kullanım dışı sunucu uygulaması programlama arabirimi (SAPI) ve uzantıları PHP

çekirdeğinden kaldırıldı, özellikle klasik mysql eklentisi

Dizelerin desteğini kaldırmak için list () işlecinin davranışı değiştirildi

Switch ifadesinin birden fazla varsayılan cümlecik olmasına izin veren bir denetim düzeltildi

Dizelerden sayı türlerine kadar bazı örtülü dönüşümlerde onaltılık sayı desteği kaldırıldı

Sola kaydırma ve sağa kaydırma operatörleri, platformlar arasında daha tutarlı davranacak

şekilde değiştirildi

Tam sayılarla float türündeki sayıları arasındaki dönüşümler sıkılaştırıldı ve platformlar arasında

daha tutarlı bir şekilde uygulandı.

PHP Sunucu Tarafında Çalışır

Daha önce de belirtildiği gibi, PHP genellikle sunucu tarafı dili olarak kullanılır.

Peki bunun anlamı nedir? 

Programlama terimleriyle, istemci tarafı, kullanıcının web tarayıcısı aracılığıyla bir kullanıcının

bilgisayarında yerel olarak gerçekleşen web sitesi etkinliğini ifade eder. HTML, CSS ve

JavaScript gibi istemci tarafı dilleri, web tarayıcılarının bilgisayar ekranınızdaki içeriği

ayrıştırabileceği ve içeriğe dönüştürebileceği konusunda talimatlar verir. Bu listede JavaScript

(PHP gibi bir script dili) bulunduğuna dikkat edin. Yine, JavaScript tarafından komut dosyası

verilen işlemler istemci tarafında gerçekleşir JS, web tarayıcınız tarafından anlaşılabilen ve

yürütülebilen talimatlar sağlar. İstemci tarafı, interneti kullanırken gördüğünüz taraftır. Öte

yandan, sunucu tarafı etkinliği, bir web sunucusuna (bir web sitesi sayfalarını, resimleri, medyayı

ve diğer varlıkları depolayan yazılım veya donanım) istek gönderen bir web tarayıcısını içerir;

web tarayıcısı tarafından işlenip oluşturuluyor ve kullanıcının ekranındaki içeriğe

dönüştürülüyor. 

Burada istemci tarafı etkinliğinden temel fark, bu işlemin bir sunucu ile iletişimi içermesi ve

tamamen istemcinin tarayıcısında tamamlanmamış olmasıdır. Başka bir deyişle, JavaScript gibi

bir istemci tarafı kodlama dili, bir kullanıcının web tarayıcısında zaten mevcut olan içeriği içeren

görevleri otomatikleştirebilir, ancak bir web sitesinin sunucusundan veya veritabanından içerik

istemek ve yapmak için PHP gibi bir sunucu tarafı kodlama dili kullanılır. Söz konusu içerik

sitenin kullanıcısı tarafından görülebilir ve erişilebilir. Örneğin, bir PHP betiği en son üç blog

yayınınızın otomatik olarak sitenizin ön sayfasında görünmesini sağlayabilir. Bu durumda,

gönderilerin kendileri sitenin sunucusunda depolanır ve en son yayınlanan üç yuvadan birini

işgal ettiklerinde çağrılır. Bu hem sitenizdeki yayınların önceden yüklenmesini hem de yeni

hikayeler yayınlandığında yayınların yüklenmesi ve güncellenmesi için bir site yöneticisinin

gerekli olmasını önler. PHP komut dosyaları, sitenizi görüntüsünü değiştirmeye ve gerektiğinde

web sunucunuzdan içerik eklemeye yönlendiren koşullu (if / else / endif) ifadeleri de içerebilir.

Bu, site yöneticisi “x” alanına bir video bağlantısı yüklerse, sitenin videoyu sunucusundan

yükleyeceğini ve kullanıcı için görüntüleyeceğini dikte etmek gibi eylemleri içerebilir. Komut

dosyası ayrıca, yönetici bir bağlantı yüklemezse, sayfada bunun yerine "y" varsayılan resmi

gösterilir. PHP'nin sunucu tarafı eylemleri, bir web sitesine yepyeni bir dinamik olasılık düzeyi

sunar (HTML ve CSS tarafından sunulan statik özelliklerin üstünde ve ötesinde ve hatta

JavaScript tarafından mümkün kılınan dinamik istemci tarafı içeriğinden bile).

Dosya Uzantıları

• .phtml

• .php3

• .php4

• .php5

• .phps

PHP kullanan popüler siteler

• Facebook.com

• Wikipedia.org

• Qq.com

• Twitter.com

• Taobao.com

• Wordpress.com

• Sina.com.cn

• Vk.com

• Mail.ru

• Weibo.com

MySQL Nedir?

Aslen MySQL AB adında bir İsveçli şirket MySQL’i geliştirdi. Sun Microsystems adlı

Amerikan teknoloji şirketi MySQL AB’yi 2008 yılında satın aldıklarında tam mülkiyete sahip

oldular. Daha sonra ise Amerikan teknoloji devi, 2010’da Oracle Sun Microsystems’in kendisini

satın aldı ve o zamandan beri MySQL pratikte Oracle’ın mülkiyetinde.

 

 

Genel tanım olarak, istemci-sunucu modelli MySQL açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı

yönetim sistemidir (RDBMS). RDBMS ilişkisel bir modele dayalı veritabanı yaratmak ve

yönetmek için kullanılan bir yazılım veya hizmettir. Şimdi, hadi her terimi ayrı ayrı detaylı bir

biçimde inceleyelim:

Veritabanı

Bir veritabanı basit olarak yapılı veri koleksiyonudur. Bir selfie çektiğinizde düşünün: bir tuşa

basar ve kendinizin fotoğrafını çekersiniz. Veriniz fotoğraftır ve telefonunuzun galerisi ise

veritabanıdır. Bir veritabanı verinin depolandığı ve organize edildiği yerdir. “İlişkisel” kelimesi

veri kümesinde depolanan verinin tablolar halinde organize edildiği anlamına gelir. Her tablo bir

şekilde bağlantılıdır. Eğer yazılım ilişkisel veri modelini desteklemiyorsa, buna DBMS denir.

Açık kaynak

Açık kaynak demek kullanmak ve değişiklik yapmakta özgürsünüz demektir. Herhangi biri

yazılımı yükleyebilir. İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ayrıca yazılımı öğrenebilir ve

kaynak kodunu özelleştirebilirsiniz. Ancak, GPL (GNU Kamu Lisansı) şartlara bağlı olarak neler

yapabileceğinizi belirler. Eğer daha esnek sahipliğe ve gelişmiş desteğe ihtiyacınız olursa ticari

lisanslı versiyonu da bulunmaktadır.

İstemci-sunucu modeli

RDBMS yazılımını yükleyen ve çalıştıran bilgisayarlara istemci denir. Her veriye erişmeleri

gerektiğinde RDBMS sunucusuna bağlanırlar. Bu “istemci-sunucu” kısmıdır.

MySQL birçok RDBMS yazılımı seçeneklerinden biridir. MySQL’in popülerliği yüzünden

RDBMS ve MySQL’in çoğu zaman aynı olduğu düşünülür. Facebook, Twitter, Youtube, Google

ve Yahoo gibi popüler web uygulamalarının hepsi veri depolamak için MySQL kullanır. En

başta sınırlı kullanım için yaratıldığı halde, şimdilerde Linux, macOS, Microsoft Windows ve

Ubuntu gibi birçok önemli programlama platformuyla uyumludur.

SQL

MySQL ve SQL aynı değildir. MySQL’in sunucu-istemci modeli uygulayan en popüler RDBMS

yazılımlarından birinin adı olduğunu unutmayın. Peki istemci ve sunucu RDBMS ortamında

nasıl iletişim kuruyor? Alana özel bir dil kullanarak – Structured Query Language (SQL –

Yapılandırılmış Sorgu Dili). Eğer hiç içinde SQL bulunduran isimlere denk geldiyseniz,

PostgreSQL ve Microsoft SQL sunucusu gibi, büyük ihtimalle onlar da SQL sözdizimi kullanan

markalardır. RDBMS yazılımı sıkça diğer programlama dillerinde de yazılmaktadır ancak

veritabanıyla etkileşmek için daima SQL’i ana dilleri olarak kullanırlar. MySQL’in kendisi C ve

C++ dillerinde yazılmıştır. Güney Amerikan ülkeleri düşünün, coğrafik olarak hepsi farklıdır ve

farklı tarihleri sahiptir ancak öncelikli olarak İspanyolca konuşurlar.

Bilgisayar bilimcisi Ted Codd SQL’i 1970’in başlarında IBM merkezli bir ilişkisel model ile

geliştirmiştir. 1974’de daha sık kullanılmaya başlamış ve hızlıca benzeri, daha sonra ise modası

geçmiş ISAM ve VISAM gibi dillerin yerini almıştır. Tarihi bir kenara bırakırsak, SQL sunucuya

veriyle ne yapılacağını söyler. WordPress şifrenize veya kodunuza benzerdir. Kontrol paneline

erişim sağlamak için onu sisteme girersiniz. Bu durumda, SQL ifadeleri sunucuya belirli

işlemleri yapmayı öğretir:

Veri sorgusu: mevcut veritabanından belirli bilgileri ister.

Veri manipülasyonu: veriyi, değerleri veya görselleri değiştirmek için ekleme yapar, siler,

değiştirir, sıralar ve benzeri işlemler yapar.

Veri kimliği: veri tiplerini tanımlar, örneğin sayısal veriyi tamsayılara değiştirmek gibi. Bu

ayrıca bir şemayı veya veritabanındaki her tablonun ilişkisini tanımlamayı da içerir

Veri erişim kontrolü: veriyi korumak için güvenlik teknikleri sağlar, bu kimin görebileceğine

karar verme veya veritabanında depolanan herhangi bir bilgiyi kullanmayı da içerir. 

Php – Şartlar

Bilgisayar bilimlerinde, koşullu ifadeler, koşullu ifadeler ve koşullu yapılar, programcı

tarafından belirtilen bir boole koşulunun doğru veya yanlış olarak değerlendirilmesine bağlı

olarak farklı hesaplamalar veya eylemler gerçekleştiren bir programlama dilinin özellikleridir.

Php – If Yapısı

“if” cümlesi koşulu alır ve kontrol eder sonucunda true ise kodu çalıştırır.

Sözdizimi

if (şart) {
şart doğru ise çalışacak kod;
}

Örnek:

<?php
$t = date("H");
if ($t < "20") {
echo "İyi günler";
}

 

Php – If – Else Yapısı

Çoğu zaman belli bir koşul sağlandığında bir deyimin, o koşul sağlanmadığında başka bir

deyimin çalıştırılmasını isteyeceksiniz. Bunun için else kullanılmaktadır. Else, bir if deyimini

FALSE döndürdüğü takdirde bir deyim çalıştırmak üzere genişletir.

 

Sözdizim

if (şart) {
şart doğru ise çalışacak kod;
} else {
şart yanlış ise çalışacak kod;
}

Örnek

<?php
$t = date("H");
if ($t < "20") {
echo "İyi günler!";
} else {
echo "İyi geceler!";
}
?>

Php – If – Else - Elseif Yapısı

elseif, isminden de anlaşılacağı gibi, if ve else deyimlerinin biraraya gelmesiyle oluşur. else gibi,

orijinal if ifadesinin FALSE döndürdüğü durumda farklı bir deyimin çalıştırılması için kullanılır.

Ancak, else'ten farklı olarak, ilgili deyimi sadece kendisine ait koşullu ifade TRUE değerini

döndürdüğü takdirde çalıştıracaktır

Sözdizim

if (şart) {
şart doğru ise çalışacak kod;
} elseif(şart) {
ilk şart yanlış ise ve ikinci şart doğru ise çalışacak kod;
} else {
şart yanlış ise çalışacak kod;
}

 

Örnek

<?php
$t = date("H");
if ($t < "10") {
echo "Günaydın!";
} elseif ($t < "20") {
echo "İyi günler!";
} else {
echo "İyi geceler!";
}
?>

Php – Switch Yapısı

switch deyimi, aynı ifade içeresinde yer alan bir dizi IF deyimine benzer. Birçok durumda, aynı

değişkeni (ya da ifadeyi) birden çok değerle karşılaştırmak ve her karşılaştırmanın sonucunu ayrı

bir kod parçası çalıştırarak değerlendirmek istersiniz. İşte bu, switch deyiminin varlık sebebidir.

Sözdizimi

switch (n) {
case Değer1:
eğer n eşitse Değer1’e kod çalışır;
break;
case Değer2:
eğer n eşitse Değer2’ye kod çalışır;
break;
case Değer3:
eğer n eşitse Değer3’e kod çalışır;
break;
...
default:
n hiçbir değere eşit değilse burası çalışır;
}

 

Örnek

<?php
$sevilenrenk = "kırmızı";
switch ($sevilenrenk) {
case " kırmızı":
echo "En sevdiğiniz renk kırmızı!";
break;
case "mavi":
echo " En sevdiğiniz renk mavi!";
break;
case "yeşil":
echo "En sevdiğiniz renk yeşil!";
break;
default:
echo "En sevdiğiniz renk kırmızı, mavi yada yeşil değil!";
}
?>

Php Döngüler

 

Php – While Döngüsü

Önceden belirlenmiş bir koşul bozulana kadar devam eder. Koşulun her kontrolünden sonra

döngü içerisindeki işlemler bir kez yapılır. Koşul bozulduktan sonraki ilk kontrolde döngü terk

edilir.

Sözdizimi

while (şart doğrudur) {
kod sonsuza kadar tekrar eder;
}

Örnek

<?php
$x = 1;
while($x <= 5) {
echo "Sayı: $x <br>";
$x++;
}
?> 

Php – Do-While Döngüsü

do-while döngüsü, bir kod bloğunu en az bir kez yürüten ve sonra bloğun sonundaki belirli bir

bool koşuluna bağlı olarak bloğu tekrar tekrar yürüten veya yürütmeyi durduran bir kontrol akış

ifadesidir.

Sözdizimi

do {
kod çalışır;
} while (şart doğrudur);

 

Örnek

<?php
$x = 1;
do {
echo "Sayı : $x <br>";
$x++;
} while ($x <= 5);
?>

Php – For Döngüsü

For döngüsü, bir kod blokunu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmak için kullanılan bir

döngüdür. Döngü başlangıcında kullanılan değişkene döngü içinde müdahale edilerek tekrar

sayısı değiştirilebilir.

Sözdizimi

for (başlangıç değer değişkeni; sayaç kontolu; artırma şartı) {
her yinelemede çalışacak kod;
} 

 

Örnek

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
echo "Sayı : $x <br>";
}
?>

Php – For-Each Döngüsü

Foreach, dizi (array) ve koleksiyon (collection) tabanlı nesnelerin elemanları üzerinden ilerleyen,

iterasyon gerçekleştirerek bu elemanlara erişip iş katmanınızı oluşturabileceğiniz bir döngüdür.

Sözdizimi

foreach ($array as $value) {
kod çalışır;
}

 

Örnek

<?php
$colors = array("kırmızı", "yeşil", "mavi", "sarı");
foreach ($colors as $value) {
echo "$value <br>";
}
?> 

 

 

Kaynakça

https://tr.wikipedia.org/wiki/PHP

https://www.php.net/manual/tr/intro-whatis.php

https://webmaster.kitchen/php-avantajlari-php-dunyada-yeri/

https://kinsta.com/blog/is-php-dead/

https://bln.li/1519

https://www.w3schools.com/php/php_if_else.asp

https://www.w3schools.com/php/php_switch.asp

https://skillcrush.com/blog/php/