Bir projenin programlama dili seçimi, projeye başlamadan önce çözülmesi gereken temel sorunlardan biridir. Programlama dili proje gelişiminde çok önemli akışları ve prosedürleri belirlemektedir, bu nedenle doğru seçim yapmak önemlidir.

Server-side uygulamalarınızı oluşturmak için kullanacağınız backend için bir dil seçmek de aynı derecede önemlidir. Sunucu taraflı yazılım son kullanıcılar tarafından görülemez, ancak uygulamanızı çalıştıran bir altyapıdır.

Backend üzerine düşündüğünüzde, Python ve Node.js aklınıza gelebilecek teknolojilerdir. Python bir programlama dili iken, Node.js JavaScript kodunun sunucu tarafında değil de bir tarayıcıda çalışmasına izin veren bir ortamdır. Google Chrome'da çalışan Chrome'un V8 Motorunu temel almaktadır. Hem istemci tarafında hemde sunucu tarafında Javascript kullanmaya izin veren ilk ortamdır.

\"\"

 

Node vs Python'ın ayrıntılı karşılaştırması

 

Python ile Node.js'yi karşılaştırmaya çalışırken, bunlardan birinin diğerlerinden daha iyi olduğunu ispatlamaya çalışmayacağız. Aksine, her ikisinin de avantajlarından, hangisinin diğerinden daha iyi performans gösterebileceğinden bahsedeceğiz.

Performans

Bir programlama aracından istediğimiz şey performanstır. Performans, uygulamanızın yanıt hızını tanımlar ve bu da kodunuzun ne kadar hızlı yürütüleceğine bağlıdır. Python ile Node.js performansını karşılaştırırsak Node.js'in daha hızlı olduğunu göreceğiz. Bu performans, Node.js'nin çok hızlı ve güçlü bir motor olan Chrome'un V8'i üzerine kurulu olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle, Node.js'in hızı Python'a oranla çok daha fazladır; bu, gerçek zamanlı uygulamalar için, örneğin sohbet işlevselliği içeren uygulamalar için daha iyi bir seçim olmasını sağlar.

Ayrıca, Python, yoğun bellek kullanan uygulamalarda optimum performans göstermez. Bu nedenle, ağır 3D grafikler kullanan uygulamalar geliştirmek için tercih edilen bir çözüm olmamalıdır.

Ölçeklenebilirlik ve Eşzamanlılık

Backend planlamasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus ölçeklenebilirliktir. Ölçeklenebilirlik, bir uygulamanın, performans düşürmeden artan sayıda isteklere cevap verebilme yeteneğidir. Bu yetenek içerik ağırlıklı uygulamalarda olduğu kadar hem masaüstü hem de mobil arayüzlerle birden fazla yeni kullanıcıya hizmet edenlerde de gereklidir.

Programlama dili, uygulama ölçeklenebilirliği üzerinde de etkiye sahiptir. Node.js, iş parçacığı dışında tamamlanan I/O işlemleriyle tek iş parçacıklı eşzamansız mimariyi oluşturur ve bu nedenle engellemez. Bu özellik basit web uygulamalarında sorunsuz Node.js ölçeklenebilirliğini garanti eder, ancak aynı anda birçok işlemi içeren karmaşık uygulamaların geliştirilmesi derinlemesine bilgi, dikkat ve titiz mühendislik araştırmaları gerektirir.

Python, sırasıyla asenkron programlamayı desteklemez, ancak eşzamansız işlemeye kolayca erişilebilen koridorları desteklemektedir. Dolayısıyla, mimarisi Nodejs kadar ölçeklenebilir gibi görünmese bile, Python gerekli ölçeklenebilirliğe ulaşılabilecek araçlara sahiptir.

Hata işleme

Bir programlama dilini seçerken hata yönetiminin kolaylığı ve şeffaflığı kritik bir konudur. Node.js ve Python, istisnaları atma ve yakalama ile, yani kod yürütülürken oluşan hataları iyi ele alır. Bununla birlikte genel fikir, Python'da istisnaların işlenmesinin daha kolay olduğunu ve hataları ayıklamak ve düzeltmek için daha az zaman almaktadır.

\"\"

Öğrenme eğrisi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Node.js JavaScript kodunu çalıştırmak için bir ortamdır. JavaScript'i biliyorsanız, aynı dili konuştuğu için Node.js ile ilgili çok fazla sorun yaşamayacaksınız

İkisinide bilmiyorsanız ve hangisini öğreneceğinize karar veremiyorsanız, Python öğrenmek daha temiz sözdizimi ve daha kompakt bir kodlamaya sahip olduğu için daha kolay olabilir. Python, aynı sonuca ulaşmak için Node.js'den daha az kod satırı gerektirir. Ayrıca, Python 25 yılı aşkın bir süredir bu piyasanın içinde ve geniş bilgi birikimi içerdiğinden kaynak sıkıntısı çekmezsiniz.

Node.js ve Python'un Avantajları

Python ve Node.js'in yararlarının hangi yönden diğerinden daha güçlü olduğunu özetleyelim:

\"\"

Python ve Node.js: Ne Zaman Kullanılmalı?

Artık iki teknolojinin güçlü noktalarını kısaca gördük ve bazı uygulamalar için neden Node.js veya Python kullanmamız gerektiği sonucuna varabiliriz. Her ikisinin de avantajları, gerçekten parlayacakları alanları belirleyebiliyor.

Mükemmel performans ve hız için Node.js, gerçek zamanlı mesajlaşma veya sohbet özelliklerinin yanı sıra ağır yük uygulamaları, içerik yönetimi çözümleri, çok satıcılı pazarlar, e-ticaret ve diğer uygulamalara da bağlı olarak, bu tür uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.

Tutarlılık, kararlılık ve kullanım kolaylığı özelliklerine sahip olan Python, genellikle bilimsel uygulamalar, büyük veri çözümleri ve hükümet projeleri için tercih edilen dildir.

Node.js ile yapılan bazı örnekler

· Linkedin: Profesyoneller için büyük bir sosyal ağ olan LinkedIn, giderek artan ileti ve bağlantı yüklerini güvenilir bir şekilde hizmet veren Node.js ile yapmaktadır.

· Mozilla: Daha önce de belirttiğimiz gibi, Node.js hem frontend hem backend için aynı programlama dili kullanan ilk platformdur. Bu başarısı, aynı dilde hem istemci tarafı hem sunucu tarafı kod yazma imkanından dolayı Node.js'yi seçen Mozilla tarayıcısı tarafından da es geçilmedi. Mozilla'nın yöneticilerine göre, bu yaklaşım ekibi güçlendirdi ve gelişimi kolaylaştırdı

· Ebay: C2C ve B2B çevrimiçi satışları için küresel bir e-ticaret platformu olan eBay, Node.js hızını ve birden fazla isteği eş zamanlı olarak gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetini takdirle karşıladı.

Python ile yapılan bazı örnekler

· United Space Alliance: NASA'nın mekik programını desteklemekle sözleşme imzalayan United Space Alliance, NASA tarafından talep edilen yazılım geliştirme için Python'u seçti. Python'un güvenilir performansı, dilin kolaylığı ve büyük veri işleme ile karmaşık programlara hizmet etme kabiliyeti ile öne çıkmakta.

· Industrial Light and Magic: Özel efektler üretmek için George Lucas şirketi olan Industrial Light and Magic, seçkin toplu işleme yetenekleri için üretim hattında Python'a geçti. ILM günde binlerce kare işler ve Python bu iş için iyi bir seçim olduğunu kanıtladı.

· Frequentis: Hava trafiği yönetimi, kamu güvenliği ve ulaşım için global bir çözüm sağlayıcısı olan Frequentis, havaalanı hava koşullarını ve navigasyon araçlarını kontrol eden Tower and Airport Tools'da Python kullanıyor.

Sonuç

Bu küçük araştırmada, Node.js'nin Python'dan daha iyi olduğunu ispatlamayacağımızı ya da tam tersinin olamayacağını söyleyerek başladığımızı belirttik. Nitekim, her ikisinin de uygulama alanlarında belli başlı avantajları vardır. Nodejs ve Python, yazılım geliştirme dünyasındaki yerlerini haklı olarak elde etti. Bir projenin ana teknolojisinin seçimi, uygulama türüne, endüstri sektörüne, performans gereksinimlerine, geliştiricilerin deneyimine vb. bağlı birden çok faktöre bağlıdır. Node.js ve Python, doğru yaklaşımla güvenilir, tutarlı ve etkili çözümler sağlayacaktır.