Merhaba,

 

Bu yazıda NestJS ve MySQL ile Rest Api yapımından bahsedeceğim. Basitçe CRUD işlemlerinin yapılışını göstereceğim.

 

İlk olarak eğer sistemimizde mevcut değilse nestjs/cli kurulumunu global olarak yapıyoruz:

npm i -g @nestjs/cli

 

Sonrasında bir NestJS projesi oluşturuyoruz:

nest new rest-api-sample

 

Projede kullanıcı ekle, listele, düzenle ve sil işlemleri yapacağız. Kullanıcı işlemlerine hitaben bir modül oluşturuyoruz:

nest g module users

 

MySQL için gerekli paketleri yüklüyoruz:

npm i mysql typeorm @nestjs/typeorm

 

Local ortamımızda nest_rest_api_sample_db adında bir veritabanı oluşturup içerisine users tablosu ekliyoruz. Bu tabloya da id, name ve email sütunları ekliyoruz.

 

app.module.ts dosyasını açıp TypeOrm modülünü dahil ediyoruz ve veritabanı bilgilerimizi yazıyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';
import { UsersModule } from './users/users.module';

@Module({
 imports: [TypeOrmModule.forRoot({
 	"type": "mysql",
 	"host": "localhost",
 	"port": 3306,
 	"username": "root",
 	"password": "12345678",
 	"database": "nest_rest_api_sample_db",
 	"synchronize": false,
 	"logging": true,
 	"entities": ["dist/**/*.entity.js"]
 }), UsersModule],
 controllers: [AppController],
 providers: [AppService],
})
export class AppModule {}

 

Veritabanında users tablomuz olacak. Bu tabloya karşılık gelecek şekilde, src/users klasörü içinde users.entity.ts adında bir entity oluşturuyoruz:

import { Entity, Column, PrimaryGeneratedColumn } from "typeorm";

@Entity('users')
export class UsersEntity {
 @PrimaryGeneratedColumn()
 id: number;

 @Column()
 name: string;

 @Column()
 email: string;
}

 

users.module.ts dosyasını açıp entity tanımını yapıyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { UsersEntity } from './users.entity';

@Module({
 imports: [TypeOrmModule.forFeature([UsersEntity])]
})
export class UsersModule {}

 

src/users klasörü içinde users.dto.ts dosyası oluşturarak users modülü için data object model tanımını yapıyoruz:

export interface UsersDTO {
 id: number;
 name: string;
 email: string;
}

 

users modülü için servisimizi oluşturuyoruz:

nest g service users

 

users.service.ts:

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import { UsersEntity } from './users.entity';
import { UsersDTO } from './users.dto';

@Injectable()
export class UsersService {
 constructor(
  @InjectRepository(UsersEntity)
  private usersRepository: Repository<UsersEntity>
 ) {}

 async create(data: UsersDTO) {
  const user = this.usersRepository.create(data);
  await this.usersRepository.save(user);
  return user;
 }

 async read(id: number) {
  return await this.usersRepository.findOne({ where: { id: id } });
 }

 async readAll() {
  return await this.usersRepository.find();
 }

 async update(id: number, data: Partial<UsersDTO>) {
  await this.usersRepository.update({ id }, data);
  return await this.usersRepository.findOne({ where: { id: id } });
 }

 async delete(id: number) {
  await this.usersRepository.delete({ id });
  return { deleted: true };
 }
}

 

Son olarak da users modülü için controller dosyamızı oluşturuyoruz:

nest g controller users

 

users.controller.ts:

import {
 Controller,
 Get,
 Post,
 Patch,
 Delete,
 Body,
 Param,
 HttpStatus,
} from '@nestjs/common';

import { UsersService } from './users.service';
import { UsersDTO } from './users.dto';

@Controller('users')
export class UsersController {
 constructor(private usersService: UsersService) {}

 @Post()
 async createUser(@Body() data: UsersDTO) {
   const user = await this.usersService.create(data);
  return {
   statusCode: HttpStatus.OK,
   message: 'User created successfully',
   user
  };
 }

 @Get(':id')
 async readUser(@Param('id') id: number) {
  const data = await this.usersService.read(id);
  return {
   statusCode: HttpStatus.OK,
   message: 'User fetched successfully',
   data,
  };
 }

 @Get()
 async readAllUsers() {
  const users = await this.usersService.readAll();
  return {
   statusCode: HttpStatus.OK,
   message: 'Users fetched successfully',
   users
  };
 }

 @Patch(':id')
 async uppdateUser(@Param('id') id: number, @Body() data: Partial<UsersDTO>) {
  await this.usersService.update(id, data);
  return {
   statusCode: HttpStatus.OK,
   message: 'User updated successfully',
  };
 }

 @Delete(':id')
 async deleteUser(@Param('id') id: number) {
  await this.usersService.delete(id);
  return {
   statusCode: HttpStatus.OK,
   message: 'User deleted successfully',
  };
 }
}

 

Projemizi ayağa kaldırıyoruz:

npm run start

 

Postman üzerinden testlerimizi gerçekleştiriyoruz:

Kullanıcı Ekle

 

Kullanıcıları Listele

 

Tek Kullanıcı Listele

 

Kullanıcı Güncelle

 

Kullanıcı Sil

 

Projenin Github reposuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Umarım yararlı olmuştur.

 

İyi çalışmalar.