Merhabalar,

 

Bu yazıda Laravel'de Passport kullanımından bahsedeceğim.

 

İlk olarak komut satırında masaüstü dizinine gelerek aşağıdaki komutu yazıp yeni bir Laravel projesi oluşturuyorum:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel passport

 

Sonrasında Xampp yardımıyla yerelde bir veritabanı oluşturuyorum. Proje kök dizinindeki .env dosyasını açarak veritabanı bilgilerini aşağıdaki gibi düzenliyorum:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=passport
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

 

Artık Passport'u projeye entegre etme kısmına geçebilirim. Öncelikle Passport'u kuruyorum:

composer require laravel/passport

 

Veritabanı tablolarını oluşturuyorum:

php artisan migrate  

 

Passport için gerekli şu komutu da yazıyorum:

php artisan passport:install

 

app/User.php dosyasını açarak ufak bir düzenleme yapıyorum:

use HasApiTokens, Notifiable;

 

app/Providers/AuthServiceProvider.php dosyasını açarak boot() fonksiyonunda ufak bir düzenleme yapıyorum:

public function boot()
{
  $this->registerPolicies();
  Passport::routes();
}

 

config/auth.php dosyasını açarak 'guards' kısmında 'api' bölümünde ufak bir düzenleme yapıyorum:

'guards' => [
  'web' => [
    'driver' => 'session',
    'provider' => 'users',
  ],
  'api' => [
    'driver' => 'passport',
    'provider' => 'users',
  ],
]

 

routes/api.php dosyasını açarak şu şekilde düzenliyorum:

<?php
Route::post('login', 'UserController@login');
Route::post('register', 'UserController@register');
Route::group(['middleware' => 'auth:api'], function () {
   Route::get('deneme', 'UserController@deneme');
});

 

UserController adında yeni bir controller oluşturup şu şekilde düzenliyorum:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Validator;

class UserController extends Controller
{
   public function login()
   {
       if (Auth::attempt(['email' => request('email'), 'password' => request('password')])) {
           $user = Auth::user();
           $success['token'] = $user->createToken('MyApp')->accessToken;
           $success['user_id'] = $user->id;
           $success['email'] = $user->email;
           $success['name'] = $user->name;
           return response()->json($success, 200);
       } else {
           return response()->json('Email veya şifre yanlış.', 401);
       }
   }

   public function register(Request $request)
   {
       $validator = Validator::make($request->all(), [
           'name' => 'required',
           'email' => 'required|email|unique:users',
           'password' => 'required',
           'c_password' => 'required|same:password'
       ]);
       if ($validator->fails()) {
           return response()->json($validator->errors(), 400);
       }
       $input = $request->all();
       $input['password'] = bcrypt($input['password']);
       $user = User::create($input);
       if ($user->save()) {
           return response()->json('Kullanıcı başarıyla eklendi.', 200);
       } else {
           return response()->json('Kullanıcı kaydı sırasında bir sorun oluştu.', 400);
       }
   }

   public function deneme()
   {
       return 'deneme';
   }
}

 

Artık php artisan serve yazarak projeyi çalıştırıp Postman üzerinde test edebilirim.

 

Register:

 

Login:

 

Deneme:

 

Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar.