Merhaba, Laravel ile birlikte FTP bağlantılarını yapmamız mümkün. Laravel bunun için bize Storage sınıfını sunuyor. Yeni bir proje kurup örnek bir bağlantı yapalım.


composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ftp-project

ftp-project adında bir proje oluşturuyorum. Şuan için sadece bir FTP bağlantısı gerçekleştireceğim için proje dosyalarında herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. (veritabanı bağlantısı gibi.)

Öncelikle config/filesystems.php içerisinde kendimize bir disk oluşturuyoruz. Bu diski filesystems.php içerisindeki disks dizisi içerisinde dizi olarak oluşturmalıyız. filesystems.php nin içerisindeki disks bölümü varsayılan olarak resimdeki gibidir.


Bizde s3 keyi olan dizinin altına bir dizi oluşturalım. Bu bizim yeni bir bağlantımız olacak, bu şekilde ftp bağlantısı oluşturuyoruz.


Buraya example-ftp adında bir bağlantı oluşturuyorum. Bunun için ihtiyacımız olan alanlar şunlardır.

 • driver (bağlantı tipini tanımlamamız için, biz bu alana FTP yazacağız)
 • host (bu bölüme bağlantı adresini tanımlayacağız, ip adresi ya da alanadı)
 • username (bu bölüme kullanıcı adımızı yazacağız)
 • password (bu alana ise şifremizi yazacağız)Gördüğünüz gibi disks dizisinin altına example-ftp isminde bir diziye bağlantı bilgilerimi girdim. Bu işlemin ardından konsola

php artisan config:cache yazmalıyız. Böylece cachelenmiş ayarları temizleyip yeni ftp bağlantımızı görmesini sağlayabiliriz.

Bunun ardından ftp bağlantımızı tanımlamış olduk. Şimdi herhangi bir controllerda, oluşturduğumuz bağlantıya bağlandığımızı görmek için bir fonksiyon oluşturalım.

Herhangi bir controller içerisinde yeni bir method oluşturabilirsiniz, ben HomeController adında bir controller oluşturup index methoduna yazıyorum.


// HomeController.php içeriği.


use Illuminate\Support\Facades\Storage;public function index()
{
  if(Storage::disk('example-ftp')->path('/')){
    echo "bağlantı başarılı";
  }else{
    echo "bağlantı başarısız";
  }
}

resimde gördüğünüz üzere ftp bağlantısı başarılı ise ekrana başarılı, değil ise başarısız yazdırıyoruz. Storage::disk bölümündeki disk methodunda bağlantı ismimizi yazdık. Yani disk bölümünde birden fazla FTP bağlantısı oluşturup, istediğiniz yerde farklı ftp lere bağlanıp işlem yapabilirsiniz.