Merhaba kodumunblogu topluluğu!  :)

 

Diziler, programlamada veri depolamanın ve işlemenin temel araçlarından biridir ve bu metodlar, dizilerle çalışırken işlerinizi kolaylaştırmak için güçlü araçlardır. Şimdi, JavaScript dizilerinde bulunan push(), pop(), shift(), unshift(), concat(), join(), toString() gibi metodlardan, map(), filter(), reduce() gibi daha gelişmiş ve güçlü metodlara kadar olan tüm metodları görelim. Haydi başlayalım! 

 

push() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. push() metodu, bir dizinin sonuna bir veya daha fazla öğe eklemek için kullanılır. Bu metod, diziye yeni öğeler ekler ve dizinin yeni uzunluğunu döndürür.

 

let myArray = [1, 2, 3];

// push() metodu kullanarak diziye yeni öğeler ekleyebiliriz
myArray.push(4, 5, 6);

console.log(myArray);
// Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

 

Parametreler:

push() metodu, eklemek istediğiniz bir veya daha fazla öğe alır.

 

array.push(element1, element2, ..., elementN);

 

element1, element2, ..., elementN: Eklenecek öğeler. Her biri sırasıyla diziye eklenir.

 

Dönüş Değeri:

push() metodu, diziye eklenen öğelerin ardından yeni dizinin uzunluğunu döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Tek Bir Eleman Ekleme

 

let numbers = [1, 2, 3];
numbers.push(4);
console.log(numbers); // Output: [1, 2, 3, 4]

 

2-) Birden Fazla Eleman Ekleme

 

let fruits = ['apple', 'banana'];
fruits.push('orange', 'kiwi');
console.log(fruits); // Output: ['apple', 'banana', 'orange', 'kiwi']

 

3-) Dönüş Değerini Kullanma

 

let colors = ['red', 'blue'];
let newLength = colors.push('green', 'yellow');
console.log(newLength); // Output: 4
console.log(colors);  // Output: ['red', 'blue', 'green', 'yellow']

 

Bu örnekler, push() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metodun esnekliği, dinamik olarak büyüyen diziler oluşturmak için oldukça kullanışlıdır.

 

pop() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. pop() metodu, bir diziden son elemanı çıkarmak için kullanılır. Bu metod, diziden çıkarılan öğeyi döndürür.

 

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

// pop() metodu kullanarak diziden son elemanı çıkarabiliriz
let removedElement = myArray.pop();

console.log(removedElement);
// Output: 5
console.log(myArray);
// Output: [1, 2, 3, 4]

 

Parametreler:

pop() metodu parametre almaz..

 

array.pop();

 

Dönüş Değeri:

pop() metodu, diziden çıkarılan son öğeyi döndürür.ür.

 

Örnekler:

 

1-) Son Elemanı Çıkarma

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let lastElement = numbers.pop();
console.log(lastElement); // Output: 5
console.log(numbers);   // Output: [1, 2, 3, 4]

 

2-) Boş Dizi Üzerinde Kullanma:

 

let emptyArray = [];
let result = emptyArray.pop();
console.log(result);   // Output: undefined
console.log(emptyArray); // Output: []

 

3-) Dönüş Değerini Kullanma:

 

let colors = ['red', 'blue', 'green'];
let removedColor = colors.pop();
console.log(removedColor); // Output: 'green'
console.log(colors);    // Output: ['red', 'blue']

 

Bu örnekler, pop() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizinin sonundan eleman çıkarmak ve bu elemanı kullanmak için kullanılır.

 

 

shift() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. shift() metodu, bir diziden ilk elemanı çıkarmak için kullanılır. Bu metod, diziden çıkarılan öğeyi döndürür.

 

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

// shift() metodu kullanarak diziden ilk elemanı çıkarabiliriz
let removedElement = myArray.shift();

console.log(removedElement);
// Output: 1
console.log(myArray);
// Output: [2, 3, 4, 5]

 

Parametreler:

shift() metodu parametre almaz..

 

array.shift();

 

Dönüş Değeri:

shift() metodu, diziden çıkarılan ilk öğeyi döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) İlk Elemanı Çıkarma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let firstElement = numbers.shift();
console.log(firstElement); // Output: 1
console.log(numbers);   // Output: [2, 3, 4, 5]

 

2-) Boş Dizi Üzerinde Kullanma:

 

let emptyArray = [];
let result = emptyArray.shift();
console.log(result);   // Output: undefined
console.log(emptyArray); // Output: []

 

3-) Dönüş Değerini Kullanma:

 

let colors = ['red', 'blue', 'green'];
let removedColor = colors.shift();
console.log(removedColor); // Output: 'red'
console.log(colors);    // Output: ['blue', 'green']

 

Bu örnekler, shift() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizinin başından eleman çıkarmak ve bu elemanı kullanmak için kullanılır.

 

 

unshift() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. unshift() metodu, bir dizinin başına bir veya daha fazla eleman eklemek için kullanılır. Bu metod, dizinin yeni uzunluğunu döndürür.

 

let myArray = [2, 3, 4, 5];

// unshift() metodu kullanarak diziye yeni öğeler ekleyebiliriz
let newLength = myArray.unshift(0, 1);

console.log(newLength);
// Output: 6
console.log(myArray);
// Output: [0, 1, 2, 3, 4, 5]

 

Parametreler:

unshift() metodu, eklemek istediğiniz bir veya daha fazla öğe alır.

 

array.unshift(element1, element2, ..., elementN);

 

element1, element2, ..., elementN: Eklenecek öğeler. Her biri sırasıyla dizinin başına eklenir.

 

Dönüş Değeri:

unshift() metodu, dizinin yeni uzunluğunu döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Tek Bir Eleman Ekleme:

 

let numbers = [2, 3, 4, 5];
let newLength = numbers.unshift(1);
console.log(newLength); // Output: 5
console.log(numbers);  // Output: [1, 2, 3, 4, 5]

 

2-) Birden Fazla Eleman Ekleme:

 

let numbers = [4, 5];
let newLength = numbers.unshift(1, 2, 3);
console.log(newLength); // Output: 5
console.log(numbers);  // Output: [1, 2, 3, 4, 5]

 

3-) Dönüş Değerini Kullanma:

 

let colors = ['green', 'blue'];
let newLength = colors.unshift('red', 'orange');
console.log(newLength); // Output: 4
console.log(colors);  // Output: ['red', 'orange', 'green', 'blue']

 

Bu örnekler, unshift() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizinin başına eleman eklemek ve bu elemanları kullanmak için kullanılır.

 

!!!!!! push() ve unshift() JavaScript dizilerinde eleman eklemek için kullanılan iki farklı yöntemdir, ancak ekledikleri yer farklıdır.  push() metodu, bir dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler. unshift() metodu ise bir dizinin başına bir veya daha fazla eleman ekler.

 

find() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. find() metodu, bir dizi üzerinde belirli bir koşulu sağlayan ilk öğeyi bulmak için kullanılır.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// find() metodu kullanarak bir koşulu sağlayan ilk öğeyi bulabiliriz
let result = array.find(function(element) {
 return element > 2;
});

console.log(result);
// Output: 3

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da find() metodu kullanılabilir:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

let result = array.find(element => element > 2);

console.log(result);
// Output: 3

 

Parametreler:

 

find() metodu, bir koşul fonksiyonu alır. Bu koşul fonksiyonu, her öğe için çağrılır ve koşulu sağlayan ilk öğeyi döndürür.

 

array.find(function(currentValue, index, array) {
 // Koşul kontrolü
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

find() metodu, belirtilen koşulu sağlayan ilk öğeyi döndürür. Eğer öğe bulunamazsa undefined döner.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir Koşulu Sağlayan İlk Öğeyi Bulma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.find(function(element) {
 return element > 2;
});
console.log(result); // Output: 3

 

2-) Arrow Function Kullanarak Kısa Yazım:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.find(element => element > 2);
console.log(result); // Output: 3

 

3-) Öğe Bulunamazsa undefined Dönme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.find(element => element > 10);
console.log(result); // Output: undefined

 

Bu örnekler, find() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizi içinde belirli bir koşulu sağlayan ilk öğeyi bulmak için kullanılır.

 

some() Metodu

 

JavaScript'teki diziler, birden çok değeri depolamak için kullanılır. some() metodu, bir dizi içinde belirli bir koşulu sağlayan en az bir öğe var mı yok mu kontrol etmek için kullanılır.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// some() metodu kullanarak bir koşulu sağlayan en az bir öğe var mı kontrol edebiliriz
let result = array.some(function(element) {
 return element > 2;
});

console.log(result);
// Output: true

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da some() metodu kullanılabilir:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

let result = array.some(element => element > 2);

console.log(result);
// Output: true

 

Parametreler:

 

some() metodu, bir koşul fonksiyonu alır. Bu koşul fonksiyonu, her öğe için çağrılır ve en az bir öğe koşulu sağlıyorsa true döndürür.

 

array.some(function(currentValue, index, array) {
 // Koşul kontrolü
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

some() metodu, en az bir öğenin belirtilen koşulu sağlaması durumunda true, hiçbiri sağlamıyorsa false döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir Koşulu Sağlayan En Az Bir Öğe Var mı Kontrolü:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.some(function(element) {
 return element > 2;
});
console.log(result); // Output: true

 

2-) Arrow Function Kullanarak Kısa Yazım:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.some(element => element > 2);
console.log(result); // Output: true

 

3-) Öğe Bulunamazsa undefined Dönme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.some(element => element > 10);
console.log(result); // Output: false

 

Bu örnekler, some() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizi içinde belirli bir koşulu sağlayan en az bir öğe olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

 

every() Metodu

 

JavaScript'te every() metodu, bir dizi içinde belirli bir koşulu tüm öğeler sağlıyorsa true, en az bir öğe koşulu sağlamıyorsa false döndüren bir dizi metodu olarak kullanılır. Bu metot, bir dizi üzerinde koşul kontrolü yapar ve tüm öğeler belirtilen koşulu sağlıyorsa true döndürür.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// every() metodu kullanarak bir koşulu tüm öğeler sağlıyorsa true döndürebiliriz
let result = array.every(function(element) {
 return element > 0;
});

console.log(result);
// Output: true

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da every() metodu kullanılabilir:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

let result = array.every(element => element > 0);

console.log(result);
// Output: true

 

Parametreler:

 

every() metodu, bir koşul fonksiyonu alır. Bu koşul fonksiyonu, her öğe için çağrılır ve tüm öğeler belirtilen koşulu sağlıyorsa true döndürür.

 

array.every(function(currentValue, index, array) {
 // Koşul kontrolü
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

every() metodu, tüm öğelerin belirtilen koşulu sağlıyorsa true, en az bir öğe sağlamıyorsa false döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir Koşulu Tüm Öğeler Sağlıyorsa true Döndürme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.every(function(element) {
 return element > 0;
});
console.log(result); // Output: true

 

2-) Arrow Function Kullanarak Kısa Yazım:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.every(element => element > 0);
console.log(result); // Output: true

 

3-) En Az Bir Öğe Koşulu Sağlamıyorsa false Döndürme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.every(element => element > 2);
console.log(result); // Output: false

 

Bu örnekler, every() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metod, genellikle bir dizi içinde belirli bir koşulu tüm öğeler sağlıyorsa true döndürüp döndürmediğini kontrol etmek için kullanılır.

 

 

sort() Metodu

 

JavaScript'te sort() metodu, bir dizi içindeki öğeleri sıralamak için kullanılır. Bu metot, dizideki öğeleri alfabetik (string) veya sayısal (number) sıraya göre düzenleyebilir. Varsayılan olarak, sort() metodu öğeleri Unicode karakterlerine göre sıralar.

 

Kullanımı:

 

let array = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5];

// sort() metodu kullanarak diziyi sıralayabiliriz
array.sort();

console.log(array);
// Output: [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9]

 

Varsayılan olarak, sort() metodu diziyi Unicode karakterlerine göre sıralar. Ancak, sıralama fonksiyonu sağlayarak özel sıralama yapabilirsiniz.

 

Parametreler:

 

sort() metodu, sıralama işlemi için bir karşılaştırma fonksiyonu alabilir.

 

array.sort(compareFunction);

 

compareFunction: Karşılaştırma fonksiyonu, iki öğeyi karşılaştırır ve sıralama düzenini belirler. İki öğe arasında negatif bir değer döndürülürse, birinci öğe ikincisinden önce gelir. Pozitif bir değer döndürülürse, ikinci öğe birinci öğeden önce gelir. Eğer 0 döndürülürse, sıralama düzeni değişmez.

 

Dönüş Değeri:

sort() metodu, sıralanmış diziyi döndürür. Diziyi değiştirir, yani orijinal diziyi etkiler.

 

Örnekler:

 

1-) Sayıları Sıralama:

 

let numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5];
numbers.sort();
console.log(numbers);
// Output: [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9]

 

2-) Stringleri Sıralama:

 

let fruits = ['banana', 'apple', 'orange', 'grape'];
fruits.sort();
console.log(fruits);
// Output: ['apple', 'banana', 'grape', 'orange']

 

3-) Sayıları Büyükten Küçüğe Sıralama:

 

let numbers = [3, 100, 101, 102, 11, 33, 22, 11, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5];

numbers.sort(function(a, b) {
 // compareFunction'a göre küçükten büyüğe sayısal sıralama
 return a - b;
});

console.log(numbers);
// Output: [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9, 11, 22, 33, 100, 101, 102]

 

Bu örnekte, compareFunction parametresi olarak kullanılan fonksiyon, a ve b parametreleri ile iki elemanı karşılaştırır ve küçükten büyüğe doğru sıralamayı sağlamak için a - b ifadesini kullanır. Eğer compareFunction pozitif bir değer döndürürse, a öğesi b öğesinden büyük olarak kabul edilir ve sıralama yapılır.

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, compareFunction'ın negatif, 0 veya pozitif değer döndürmesidir. Bu, iki öğenin karşılaştırılması sonucunda hangi sıralamayı yapmanız gerektiğini belirler.

 

Bu örnekler, sort() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Sıralama işlemi, dizideki öğelerin türüne ve sıralama fonksiyonuna bağlı olarak değişebilir.

 

 

includes() Metodu

 

JavaScript'teki includes() metodu, bir dizi içinde belirli bir öğenin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu metot, bir dizi içinde arama yapar ve belirtilen öğe bulunursa true, bulunmazsa false döndürür.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// includes() metodu kullanarak bir öğenin dizide bulunup bulunmadığını kontrol edebiliriz
let result = array.includes(3);

console.log(result);
// Output: true

 

Parametreler:

 

includes() metodu, kontrol edilecek öğeyi alır.

 

array.includes(searchElement, fromIndex);

 

searchElement: Kontrol edilecek öğe.

fromIndex (Opsiyonel): Arama işleminin başlayacağı dizinin indeksi. Negatif değerler, dizinin sonundan geriye doğru aramayı belirtir.

 

Dönüş Değeri:

includes() metodu, belirtilen öğenin dizide bulunup bulunmadığını kontrol eder ve sonucu true veya false olarak döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir Öğenin Dizide Bulunup Bulunmadığını Kontrol Etme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let result = numbers.includes(3);
console.log(result); // Output: true

 

2-) Dizinin Belirli Bir İndeksinden Sonra Arama Yapma:

 

let colors = ['red', 'blue', 'green', 'yellow'];
let result = colors.includes('green', 2);
console.log(result); // Output: true

 

3-) Öğe Bulunamazsa false Döndürme:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
let result = fruits.includes('grape');
console.log(result); // Output: false

 

Bu örnekler, includes() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metot, genellikle bir dizi içinde belirli bir öğenin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılır.

 

 

slice() Metodu

 

JavaScript'teki slice() metodu, bir dizinin belirli bir kısmını kesip almak için kullanılır. Bu metot, orijinal diziyi değiştirmez ve belirtilen indeks aralığındaki öğelerden yeni bir dizi oluşturur.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// slice() metodu kullanarak bir dizinin belirli bir kısmını alabiliriz
let newArray = array.slice(1, 4);

console.log(newArray);
// Output: [2, 3, 4]

 

Parametreler:

 

slice() metodu, iki parametre alır:

 

array.slice(start, end);

 

start: Kesme işleminin başlayacağı indeks. Bu indeksteki öğe dahil edilir.

end (Opsiyonel): Kesme işleminin biteceği indeks. Bu indeksteki öğe dahil edilmez. Eğer belirtilmezse, dizinin sonuna kadar alır.

 

Dönüş Değeri:

slice() metodu, belirtilen indeks aralığındaki öğelerden oluşan yeni bir dizi döndürür. Orijinal dizi değişmez.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir İndeks Aralığındaki Öğeleri Almak:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let slicedArray = numbers.slice(1, 4);
console.log(slicedArray);
// Output: [2, 3, 4]

 

2-) End Parametresini Belirtmeden Kesme İşlemi Yapmak:

 

let colors = ['red', 'blue', 'green', 'yellow'];
let slicedColors = colors.slice(1);
console.log(slicedColors);
// Output: ['blue', 'green', 'yellow']

 

3-) Negatif İndeksler Kullanarak Dizinin Sonundan Kesme İşlemi Yapmak:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'grape', 'kiwi'];
let slicedFruits = fruits.slice(-3, -1);
console.log(slicedFruits);
// Output: ['orange', 'grape']

 

Bu örnekler, slice() metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. slice() metodu, genellikle bir dizinin belirli bir kısmını almak ve bu kısmı kullanmak için kullanılır.

 

map() Metodu

 

JavaScript'teki map() fonksiyonu, bir dizi içindeki her bir öğeyi belirli bir işleme tabi tutarak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır. Bu metot, orijinal diziyi değiştirmez ve döndürdüğü yeni dizi, her bir öğe üzerinde belirtilen işlemin uygulandığı sonuçlardan oluşur.

 

Kullanımı:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

// map() fonksiyonu kullanarak her öğeyi iki katına çıkarabiliriz
let doubledArray = array.map(function(element) {
 return element * 2;
});

console.log(doubledArray);
// Output: [2, 4, 6, 8, 10]

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da map() fonksiyonu kullanılabilir:

 

let array = [1, 2, 3, 4, 5];

let doubledArray = array.map(element => element * 2);

console.log(doubledArray);
// Output: [2, 4, 6, 8, 10]

 

Parametreler:

 

map() fonksiyonu, bir işlem fonksiyonu alır.

 

array.map(function(currentValue, index, array) {
 // Her öğe üzerinde uygulanacak işlem
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

map() fonksiyonu, her bir öğe üzerinde belirtilen işlemi uygular ve bu işlemin sonuçlarından oluşan yeni bir dizi döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Her Öğeyi İki Katına Çıkarma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let doubledNumbers = numbers.map(function(element) {
 return element * 2;
});
console.log(doubledNumbers);
// Output: [2, 4, 6, 8, 10]

 

2-) Her Öğeyi Kare Alma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let squaredNumbers = numbers.map(element => element ** 2);
console.log(squaredNumbers);
// Output: [1, 4, 9, 16, 25]

 

Burada, map() fonksiyonu, her bir öğeyi alır ve bu öğeyi karesini alarak yeni bir dizi oluşturur. Kullanılan arrow function (element => element ** 2) her bir öğeyi alır ve öğenin karesini hesaplar. Bu şekilde orijinal dizi olan numbers dizisindeki her sayının karesini içeren yeni bir dizi olan squaredNumbers elde edilir.

Ayrıca, element ** 2 ifadesi, bir sayının karesini hesaplamak için JavaScript'teki üs alma operatörüdür. Bu ifade, element değişkeninin karesini döndürür.

 

3-) Öğeleri String Olarak Birleştirme:

 

let names = ['John', 'Jane', 'Bob'];
let greetings = names.map(name => 'Hello, ' + name);
console.log(greetings);
// Output: ['Hello, John', 'Hello, Jane', 'Hello, Bob']

 

Bu örnekler, map() fonksiyonunun temel kullanımlarını göstermektedir. map() fonksiyonu, genellikle bir dizideki her öğe üzerinde belirli bir işlemi uygulamak ve bu işlemin sonuçlarından oluşan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

 

 

filter() Metodu

 

JavaScript'teki filter() fonksiyonu, bir dizi içinde belirli bir koşulu sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Bu metot, orijinal diziyi değiştirmez ve belirtilen koşulu sağlayan öğelerden oluşan yeni bir dizi döndürür.

 

Kullanımı:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// filter() fonksiyonu kullanarak tek sayıları seçebiliriz
let oddNumbers = numbers.filter(function(element) {
 return element % 2 !== 0;
});

console.log(oddNumbers);
// Output: [1, 3, 5]

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da filter() fonksiyonu kullanılabilir:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

let oddNumbers = numbers.filter(element => element % 2 !== 0);

console.log(oddNumbers);
// Output: [1, 3, 5]

 

Parametreler:

 

filter() fonksiyonu, bir koşul fonksiyonu alır.

 

array.filter(function(currentValue, index, array) {
 // Koşul kontrolü
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

 

filter() fonksiyonu, belirtilen koşulu sağlayan öğelerden oluşan yeni bir dizi döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Tek Sayıları Seçme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let oddNumbers = numbers.filter(function(element) {
 return element % 2 !== 0;
});
console.log(oddNumbers);
// Output: [1, 3, 5]

 

2-) Belirli Bir Koşulu Sağlayan Öğeleri Seçme:

 

let ages = [22, 17, 25, 30, 18, 16];
let adults = ages.filter(age => age >= 18);
console.log(adults);
// Output: [22, 25, 30]

 

3-) String Uzunluğu Belirli Bir Sınırın Üzerinde Olanları Seçme:

 

let words = ['apple', 'banana', 'orange', 'grape', 'kiwi'];
let longWords = words.filter(word => word.length > 5);
console.log(longWords);
// Output: ['banana', 'orange']

 

Bu örnekler, filter() fonksiyonunun temel kullanımlarını göstermektedir. filter() fonksiyonu, genellikle bir dizide belirli bir koşulu sağlayan öğeleri seçmek ve bu öğelerden oluşan yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

 

reduce() Metodu

 

JavaScript'teki reduce() fonksiyonu, bir diziyi tek bir değere indirgemek için kullanılır. Bu metot, dizideki her öğeyi bir akümülatör (accumulator) değeri ile birleştirerek veya işleyerek tek bir sonuç üretir. reduce() fonksiyonu, dizi üzerinde dolaşmayı sağlar ve döngü sonunda bir değer üreterek diziyi indirger

 

Kullanımı:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// reduce() fonksiyonu kullanarak dizideki sayıları toplayabiliriz
let sum = numbers.reduce(function(accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue;
}, 0);

console.log(sum);
// Output: 15

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da reduce() fonksiyonu kullanılabilir:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

let sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue, 0);

console.log(sum);
// Output: 15

 

Parametreler:

 

reduce() fonksiyonu, iki parametre alır:

 

array.reduce(function(accumulator, currentValue, index, array) {
 // Akümülatör değerini güncelleme veya işleme
}, initialValue);

 

accumulator: Bir önceki callback çağrısının dönüş değeri. İlk çağrıda, eğer initialValue belirtilmemişse, dizinin ilk öğesi alınır.

currentValue: İşlenen mevcut öğe.

index: İşlenen mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

initialValue (Opsiyonel): İlk callback çağrısında kullanılacak başlangıç değeri.

 

Dönüş Değeri:

 

reduce() fonksiyonu, dizinin tüm öğeleri üzerinde dolaştıktan sonra bir değer üretir. Bu değer genellikle bir akümülatör değeri olup, diziyi indirgeme işleminin sonucunu temsil eder.

 

Örnekler:

 

1-) Dizideki Sayıları Toplama:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let sum = numbers.reduce(function(accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue;
}, 0);
console.log(sum);
// Output: 15

 

2-) Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma:

 

let numbers = [5, 2, 8, 1, 9];
let maxNumber = numbers.reduce((max, current) => (current > max ? current : max), numbers[0]);
console.log(maxNumber);
// Output: 9

 

3-) Dizideki Sayıları Çarpmak:

 

let numbers = [2, 3, 4, 5];
let product = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator * currentValue, 1);
console.log(product);
// Output: 120

 

Bu örnekler, reduce() fonksiyonunun temel kullanımlarını göstermektedir. reduce() fonksiyonu, genellikle bir diziyi tek bir değere indirgemek veya bir dizi üzerinde özel bir işlem yapmak için kullanılır.

 

forEach() Metodu

 

JavaScript'teki forEach() fonksiyonu, bir dizi içindeki her bir öğe üzerinde belirtilen bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Bu fonksiyon, dizi üzerinde her bir öğe üzerinde dolaşmayı sağlar, ancak döngü sonunda herhangi bir değer döndürmez. Yani, forEach() fonksiyonu orijinal diziyi değiştirmez.

 

Kullanımı:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// forEach() fonksiyonu kullanarak her bir öğeyi yazdırabiliriz
numbers.forEach(function(element) {
 console.log(element);
});
// Output:
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

 

Alternatif olarak, arrow function (ok fonksiyonu) kullanarak da forEach() fonksiyonu kullanılabilir:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach(element => {
 console.log(element);
});
// Output:
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5

 

Parametreler:

 

forEach() fonksiyonu, bir işlem fonksiyonu alır.

 

array.forEach(function(currentValue, index, array) {
 // Her öğe üzerinde uygulanacak işlem
});

 

currentValue: Dizideki mevcut öğe.

index: Dizideki mevcut öğenin indeksi.

array: Kullanılan dizi.

 

Dönüş Değeri:

 

forEach() fonksiyonu, herhangi bir değer döndürmez (undefined döner). Bu fonksiyon, dizi üzerinde her bir öğe üzerinde belirtilen işlemi gerçekleştirir.

 

Örnekler:

 

1-) Dizideki Her Bir Sayıyı İki Katına Çıkarma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach(function(element) {
 console.log(element * 2);
});
// Output:
// 2
// 4
// 6
// 8
// 10

 

2-) Dizideki Her Bir İndeks ve Değeri Yazdırma:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
fruits.forEach((element, index) => {
 console.log(`Index: ${index}, Value: ${element}`);
});
// Output:
// Index: 0, Value: apple
// Index: 1, Value: banana
// Index: 2, Value: orange

 

3-) Dizideki Her Bir Sayıyı Toplama:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let sum = 0;
numbers.forEach(element => {
 sum += element;
});
console.log(sum);
// Output: 15

 

Bu örnekler, forEach() fonksiyonunun temel kullanımlarını göstermektedir. forEach() fonksiyonu genellikle bir dizideki her öğe üzerinde belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

 

indexOf() Metodu

 

JavaScript'teki indexOf() metodu, bir dizide belirli bir öğenin indeksini bulmak için kullanılır. Eğer öğe dizide bulunmazsa -1 döndürür. Bu metot, öğenin ilk bulunduğu indeksi döndürür.

 

Kullanımı:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];

// indexOf() metodu kullanarak 'banana' öğesinin indeksini bulabiliriz
let bananaIndex = fruits.indexOf('banana');

console.log(bananaIndex);
// Output: 1

 

Parametreler:

 

indexOf() metodu, bir arama değeri alır:

 

array.indexOf(searchElement, fromIndex);

 

searchElement: Aranan öğe.

fromIndex (Opsiyonel): Arama işleminin başlayacağı dizinin indeksi. Negatif değerler, dizinin sonundan geriye doğru aramayı belirtir.

 

Dönüş Değeri:

 

indexOf() metodu, belirtilen öğenin dizideki ilk bulunan indeksini döndürür. Eğer öğe bulunamazsa, -1 döner.

 

Örnekler:

 

1-) Belirli Bir Öğenin İndeksini Bulma:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
let bananaIndex = fruits.indexOf('banana');
console.log(bananaIndex);
// Output: 1

 

2-) Belirli Bir İndeksten Sonra Arama Yapma:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 2, 5];
let index = numbers.indexOf(2, 3);
console.log(index);
// Output: 4

 

3-) Öğe Bulunamazsa -1 Döndürme:

 

let colors = ['red', 'green', 'blue'];
let index = colors.indexOf('yellow');
console.log(index);
// Output: -1

 

Bu örnekler, indexOf() metodu kullanarak bir dizide belirli bir öğenin indeksini bulmanın temel kullanımlarını göstermektedir.

 

reverse() Metodu

 

JavaScript'teki reverse() metodu, bir diziyi ters çevirmek için kullanılır. Bu metod, bir dizinin elemanlarını sıralama düzenini tersine çevirir ve orijinal diziyi değiştirir.

 

Kullanımı:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];

// reverse() metodu kullanarak diziyi ters çevirebiliriz
fruits.reverse();

console.log(fruits);
// Output: ['orange', 'banana', 'apple']

 

Parametreler:

 

reverse() metodu, parametre almaz.

 

array.reverse();

 

Dönüş Değeri:

reverse() metodu, diziyi tersine çevirir ve orijinal diziyi değiştirir. Diziyi tersine çevirdikten sonra, değiştirilmiş diziyi döndürür. Yani bu metotun dönüş değeri, değiştirilmiş dizidir.

 

Örnekler:

 

1-) Diziyi Tersine Çevirme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.reverse();
console.log(numbers);
// Output: [5, 4, 3, 2, 1]

 

2-) Dizideki String Elemanları Tersine Çevirme:

 

let characters = ['a', 'b', 'c', 'd'];
characters.reverse();
console.log(characters);
// Output: ['d', 'c', 'b', 'a']

 

3-) Dizideki Karmaşık Veri Tiplerini Tersine Çevirme:

 

let mixedArray = [1, 'apple', { key: 'value' }, [2, 3]];
mixedArray.reverse();
console.log(mixedArray);
// Output: [[2, 3], { key: 'value' }, 'apple', 1]

 

Bu örnekler, reverse() metodu kullanarak bir diziyi tersine çevirmenin temel kullanımlarını göstermektedir. Unutmayın ki, bu metodun etkisi orijinal diziyi değiştirir; yani orijinal dizinin sıralama düzeni tersine çevrilir.

 

concat() Metodu

 

JavaScript'teki concat() metodu, iki veya daha fazla diziyi birleştirmek için kullanılır. Bu metot, orijinal dizileri değiştirmez ve birleştirilmiş yeni bir dizi döndürür.

 

Kullanımı:

 

let fruits1 = ['apple', 'banana'];
let fruits2 = ['orange', 'grape'];

// concat() metodu kullanarak iki diziyi birleştirebiliriz
let combinedFruits = fruits1.concat(fruits2);

console.log(combinedFruits);
// Output: ['apple', 'banana', 'orange', 'grape']

 

Parametreler:

concat() metodu, bir veya daha fazla dizi alabilir.

 

array1.concat(array2, array3, ..., arrayN);

 

array1, array2, ..., arrayN: Birleştirilecek diziler. İstediğiniz kadar dizi ekleyebilirsiniz.

 

Dönüş Değeri:

 

concat() metodu, birleştirilmiş yeni bir dizi döndürür. Orijinal dizileri değiştirmez.

 

Örnekler:

 

1-) İki Diziyi Birleştirme:
 

 

let numbers1 = [1, 2, 3];
let numbers2 = [4, 5, 6];
let combinedNumbers = numbers1.concat(numbers2);
console.log(combinedNumbers);
// Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

 

2-) Üç Diziyi Birleştirme:

 

let colors1 = ['red', 'blue'];
let colors2 = ['green', 'yellow'];
let colors3 = ['orange', 'purple'];
let allColors = colors1.concat(colors2, colors3);
console.log(allColors);
// Output: ['red', 'blue', 'green', 'yellow', 'orange', 'purple']

 

3-) Diziyi Diğer Veri Türleriyle Birleştirme:

 

let array = [1, 'apple', { key: 'value' }];
let anotherArray = ['banana', [2, 3]];
let combinedArray = array.concat(anotherArray);
console.log(combinedArray);
// Output: [1, 'apple', { key: 'value' }, 'banana', [2, 3]]

 

Bu örnekler, concat() metodu kullanarak iki veya daha fazla diziyi birleştirmenin temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metodun avantajı, orijinal dizileri değiştirmemesidir; bu nedenle, orijinal dizileri koruyarak yeni birleştirilmiş bir dizi elde edebilirsiniz.

 

join() Metodu

 

JavaScript'teki join() metodu, bir dizideki tüm öğeleri birleştirerek bir dize oluşturur. Bu metot, diziyi bir dizeye dönüştürmek için kullanılır ve belirli bir ayraç (separator) kullanılarak öğeleri birleştirir.

 

Kullanımı:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];

// join() metodu kullanarak diziyi birleştirip bir dize oluşturabiliriz
let resultString = fruits.join(', ');

console.log(resultString);
// Output: 'apple, banana, orange'

 

Parametreler:

join() metodu, bir ayraç (separator) alabilir.

 

array.join(separator);

 

separator (Opsiyonel): Öğeleri birleştirirken kullanılacak ayraç. Bu parametre belirtilmezse, öğeler birleştirilirken aralarına virgül eklenir.

 

Dönüş Değeri:

 

join() metodu, öğeleri birleştirerek oluşturulan dizeyi döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Diziyi Varsayılan Ayraçla Birleştirme:
 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
let resultString = fruits.join();
console.log(resultString);
// Output: 'apple,banana,orange'

 

2-) Diziyi Özel Ayraçla Birleştirme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let resultString = numbers.join('-');
console.log(resultString);
// Output: '1-2-3-4-5'

 

3-) Diziyi Boşluk Kullanarak Birleştirme:

 

let words = ['Hello', 'world', '!'];
let resultString = words.join(' ');
console.log(resultString);
// Output: 'Hello world !'

 

4-) Diziyi Tamamen Birleştirme:
 

let characters = ['a', 'b', 'c', 'd'];
let resultString = characters.join('');
console.log(resultString);
// Output: 'abcd'

 

Bu örnekler, join() metodu kullanarak bir diziyi birleştirmenin temel kullanımlarını göstermektedir. join() metodu, özellikle diziyi bir dize olarak temsil etmek istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.

 

toString() Metodu

 

JavaScript'teki toString() metodu, bir nesneyi temsil eden bir dizeyi döndüren bir metodur. Bu metot, bir dizi içindeki öğeleri birleştirmek ve bir dizi nesnesini bir dizeye dönüştürmek için kullanılır.

 

Kullanımı:

 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];

// toString() metodu kullanarak diziyi birleştirip bir dize oluşturabiliriz
let resultString = fruits.toString();

console.log(resultString);
// Output: 'apple,banana,orange'

 

Parametreler:

toString() metodu, parametre almaz.
 

 

object.toString();

 

separator (Opsiyonel): Öğeleri birleştirirken kullanılacak ayraç. Bu parametre belirtilmezse, öğeler birleştirilirken aralarına virgül eklenir.

 

Dönüş Değeri:

toString() metodu, nesnenin dize temsilini döndürür.

 

Örnekler:

 

1-) Diziyi Varsayılan Ayraçla Birleştirme:
 

let fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
let resultString = fruits.toString();
console.log(resultString);
// Output: 'apple,banana,orange'

 

2-) Diziyi Özel Ayraçla Birleştirme:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let resultString = numbers.toString('-');
console.log(resultString);
// Output: '1-2-3-4-5'

 

3-) Diziyi Boşluk Kullanarak Birleştirme:

 

let words = ['Hello', 'world', '!'];
let resultString = words.toString(' ');
console.log(resultString);
// Output: 'Hello world !'

 

4-) Nesnenin Dize Temsilini Alma:
 

let person = { name: 'John', age: 30, job: 'developer' };
let personString = person.toString();
console.log(personString);
// Output: '[object Object]'

 

Yukarıdaki örnekte, nesnenin varsayılan toString() metodu, "[object Object]" şeklinde bir dize temsilini döndürür. Bu genellikle özel olarak uyarlanmamış nesnelerde görülen bir davranıştır.

 

5-) toString()'in Override Edilmesi:
 

let customObject = {
 value: 42,
 toString: function() {
  return 'The answer is ' + this.value;
 }
};

let resultString = customObject.toString();
console.log(resultString);
// Output: 'The answer is 42'

 

Bu örnekte, toString() metodu özel olarak aşılandı ve bu nedenle nesnenin dize temsilini belirli bir şekilde döndürüyor.

 

Bu örnekler, toString() metodu kullanarak bir nesnenin dize temsilini almanın temel kullanımlarını göstermektedir. toString() metodu, özellikle nesnelerin dize temsili ile ilgili özel durumlar için kullanışlıdır.