Angular’ın değişkenleri değiştirme stratejisidir. Angular, değişkenlerin değiştirilmesini izlemek ve değiştiğinde ilgili görünümleri güncellemek için bir mekanizma kullanır. Ancak, bazen değişkenlerin değiştirildiğinde görünümün güncellenmemesi gibi beklenmeyen durumlar oluşabilir.

 

Bu sorunu çözmek için Angular’ın ChangeDetectorRef sınıfını kullanabilirsiniz. Bu sınıf, değişkenlerdeki değişiklikleri algılar ve ilgili görünümleri günceller. Aşağıdaki örnek kodda, bir değişkenin değerini değiştirdiğinizde, ChangeDetectorRef sınıfını kullanarak görünümü güncelleyen bir yöntem tanımlanmıştır:

 

import { Component, OnInit, ChangeDetectorRef } from '@angular/core';@Component({
 selector: 'app-example',
 templateUrl: './example.component.html',
 styleUrls: ['./example.component.css']
})

export class ExampleComponent implements OnInit { 
exampleVariable: string; 

constructor(private cdr: ChangeDetectorRef) { } 

ngOnInit(): void {
  this.exampleVariable = 'initial value';
 } changeVariableValue(): void {
  this.exampleVariable = 'new value';
  this.cdr.detectChanges();
 }
 
}

 

Bu örnekte, ChangeDetectorRef sınıfı, constructor yönteminde kullanılarak örneklendirilir. Değişkenin değeri değiştirildiğinde, changeVariableValue() yöntemi kullanılarak değiştirilir ve cdr.detectChanges() yöntemi çağrılarak görünüm güncellenir.

 

Bu yöntem, Angular uygulamanızda beklenmeyen görünüm güncelleme sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntemin sıklıkla kullanılması, performans sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca, Angular’ın değişkenleri değiştirme stratejisini takip etmek önemlidir.